Asiakashankinta tekoälyllä

Asiakashankinta on muuttumassa AI-teknologian myötä

Yritykset ovat hyödyntäneet tekoälyä jo lähes kymmenen vuotta, mutta ensimmäiset hyödyntämiskokeilut eivät olleet mitään verrattuna tämän päivän algoritmien tarkkuuteen. Markkinoijat varsinkin hyödyntävät työssään jatkuvasti yhä enemmän koneoppimista, tutkimalla tärkeää dataa asiakkaista.

Koneoppimisella on selkeät hyödyt, jolla voittaa aikaa ja rahaa sekä ennen kaikkea tehokkuutta markkinointi ja myynti ponnisteluissa.

AI:n hyödyntämisellä saavutetaan muun muassa seuraavaa:

  • Segmentoi asiakasryhmät paremmin – parempi personointi – korkeampi konversio
  • Automatisoi tärkeitä tehtäviä ja ennusta asiakaskäyttäytymistä
  • Paranna liikevaihtoa saamalla ehdotuksia seuraavista myyntisuppilon toimenpiteistä perustuen aikaisempaan dataan.

Monet CRM-järjestelmät ovat myös tekoälyn edelläkävijöitä, sillä ne pyrkivät tarjoamaan dataa ja ennusteita tärkeitä päätöksiä varten. Kannattaakin aloittaa sopivan CRM:n valitsemisella, mikäli haluaa kokeilla miten AI voi hyödyntää sinun liiketoimintaasi.

Koneoppivat palvelut ovat lisääntyneet radikaalisti

Koneoppiminen, AI, tekoäly. Nämä termit olivat suurelle osalle ihmisistä tuntemattomia ennen kuin ne alkoivat toistumaan mediassa. Nykyään yhä suurempi osa markkinoijista, myyjistä, asiakaspalvelijoista nojaa dataan pohjautuvaan päätökseen, joissa toimintaehdotusten takana on robotti.

Alkuun ei kuitenkaan pääse nopeasti itse kehitetyllä algoritmillä, vaan on parempi luottaa jo olemassa oleviin ratkaisuihin, mutta miksi?

Koneoppiminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan kaikki mitä tekoäly tietää perustuu aikaisempiin tapahtumiin. Kone voi siis antaa sitä tarkempia ennusteita mitä enemmän dataa sillä on käytössä.

Esimerkiksi sivustollamme esitellyissä CRM-palveluissa tarjotaan ehdotuksia seuraavista myyntitoimenpiteistä. Nämä ehdotukset perustuvat aikaisempiin asiakaskohtaamisiin, joissa tietyt toimet ovat johtaneet haluttuun lopputulokseen. Kone pyrkii tunnistamaan ne kriittiset pisteet, joissa tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä.

Sosiaalinen Media näyttelee merkittävää roolia markkinoijille

Kaikki meistä tietävät sosiaalisen median palvelut, mutta kaikki meistä ei käytä niiden tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi mainosten ostamiseen. Itse asiassa Instagram, Facebook tai vaikka Youtube voivat osoittautua parhaimmaksi asiakashankintakanavaksi.

Sosiaalisen median kautta voi kerätä potentiaalisia asiakkaita liidien muodossa, lisätä ne itse laatimaan myyntisuppiloon ja seurata asiakkaan polkua prospektista asiakkaaksi. Joidenkin tutkimusten mukaan some mainonta voi olla jopa kaikkein tuottavinta, jos tutkitaan sitä ROI mielessä.

Me suosittelemme käyttämään CRM-järjestelmää tehokkaampaan asiakashallintaan. Näin muutat yhä suuremman osan potentiaalisista asiakkaista oikeasti maksaviksi asiakkaiksi. Säästät aikaa automatisoimalla tehtäviä ja asettamalla muistutuksia. Enemmän aikaa, enemmän tehoa, enemmän rahaa.

Tekoäly ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton

Pienempien yhtiöiden on vaikeampi hyödyntää tekoälyä, koska sen tehokas käyttäminen vaatii aikaa ja dataa niin paljon, että pienellä yhtiöllä ei välttämättä sitä ole. Siksi pilvipalveluiden käyttäminen on hyvä tapa ratkaista AI:n harjoittamiseen liittyvä ongelma.

Chatbotit ovat myös hyvä esimerkki siitä miten tekoäly voi parhaimmillaan toimia jopa yhtenä yrityksen työntekijöistä, vain marginaalista korvausta vastaan.

Itse asiassa hyvin harjoitettu Chatbot pystyy käymään juuri oikeat keskustelut oikeaan aikaan oikealla tavalla. Näin se voi toimia reippaana myyntimiehenä kellonympäri. Jos Chatbot ratkaisut kiinnostavat, katso kirjoituksemme Chatbot opas.