Tärkeimmät KPI-Mittarit 2022 (Myynti, Markkinointi, Tuotanto, Asiakaspalvelu)

KPI-mittari sanan KPI lyhenne tulee englannin kielen sanoista Key Performance Indicators eli karkeasti suomennettuna avain suorituskyky indikaattorit. KPI kuvaa niitä tärkeimpiä mittareita, joita yrityksen tulee seurata.

Markus Siltala
Markus Siltala
Päivitetty: 9.2.2022

Tänä päivänä modernit menestyvät yritykset ovat ottaneet huomioon jokaisen organisaation osa-alueen, jotta pienetkin yksityiskohdat pystytään optimoimaan siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon voittoa.

Vaikka yksinkertaisin mittari on yleensä myynnistä saatavat tulot, ei se useinkaan riitä. Mielestämme jokaisen organisaation tulisi pystyä peilaamaan asiakkuuteen liittyviä tärkeimpiä numeroita, sillä enemmän merkitsee asiakkaan elinkaari, kuin yksittäinen kohtaaminen, jossa tehdään kaupat.

Koska mittareita ja KPI-esimerkkejä on tuhansia, niiden valitseminen voi tuntua hankalalta ja vaivalloiselta. Me kokosimme tämän kattavan artikkelin sinulle. Saat jo lyhyellä silmäyksellä selkeän hahmotelman siitä, mistä KPI-mittareissa on kyse.

Huolimatta siitä, että käymme tässä kirjoituksessa läpi KPI-mittareiden perusasioita, pystyt tämän tiedon avulla rakentamaan itsellesi oman suorituskyvyn mittarit, joita organisaatio tulee seurata.

Mikä on KPI-mittari?

KPI eli Key Performance Indicator on mitattavissa oleva lukema, joka kertoo, kuinka tehokkaasti yritys on onnistunut suoriutumaan mittariin sidotuista tavoitteista. Monet yritykset käyttävät useita KPI-mittareita samanaikaisesti.

Wikipedia antaa KPI:sta esimerkin verkkopalvelun kehittämisen yhteydessä, jolloin mittaristo voi olla sidottu yksittäisen verkkopalvelun suoriutumiseen.

Mittarit voivat liittyä liiketoiminnan perusasioihin, myyntiin, markkinointiin, tuotantoon sekä asiakaspalveluun tai oikeastaan mihin tahansa. Jokainen yritys pystyy laatimaan omalle liiketoiminnalleen tärkeimmät mittarit, joiden seuraaminen ja tavoitteisiin pyrkiminen johtaa liiketoiminnan menestykseen.

Miksi KPI-mittareita kannattaa käyttää?

Jokaisen organisaation seuraa yleensä myyntiin- tai liikevaihtoon liittyviä lukemia. Nämä eivät kuitenkaan usein anna riittävää kuvaa ja mahdollisia kehityskohteita, jotka auttaisivat liiketoimintaa konkreettisesti eteenpäin.

Parhaiten KPI-mittarit toimivat, kun ne linkitetään suoraan yrityksen tavoitteisiin, joista kerromme lisää seuraavassa kappaleessa.

Oman KPI-mittarin kehittäminen

Mittareiden kehittäminen kannattaa aina aloittaa hierarkia maisesti ylimmältä tasolta ja edetä yksityiskohtiin, sitä mukaan, kun ylemmän tason indikaattorit on luotu.

Ennen mittareiden määrittelemistä, pohdi mitkä ovat tavoitteet, miten ne saavutetaan ja kuka pyrkii niitä saavuttamaan. On hyvä muistaa, että KPI-mittareiden kanssa työskenteleminen on jatkuvaa työtä, niitä ei saa unohtaa ja niitä voi pyrkiä tarkentamaan, kun lisää dataa saadaan haalittua.

Miten valita oikeat KPI-mittarit (esimerkki)

Nyt kun tiedät, mitä KPI-mittarit tarkoittavat ja miksi niitä kannattaa käyttää. Olet valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen, jossa käymme esimerkin omaisesti läpi oikea oppisen KPI-mittarin luomisen.

KPI-mittareiden valitseminen oikein on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan kannalta, sillä väärää toimintaa mittaavat indikaattorit voivat johtaa yrityksen strategiaa harhaan ja antaa valheellisen kuvan menestymisestä.

Vaihe 1. Etene hierarkian ylimmältä tasolta

Kaikkein ylimmällä tasolla ovat yleensä liikevaihto, kasvu, asiakashankinta ja niin edelleen. Riippuen organisaation tyypistä tähän kategoriaan voi kuulua myös muita mahdollisia arvoja, jotka kuvaavat liiketoimintaa.

Ylimmän tason esimerkkejä KPI-mittareista voi olla esimerkiksi liikevaihdon kasvu ja miten siihen päästään, parantamalla myyntiä tai kasvattamalla asiakkaasta saatavaa elinkaari arvoa.

Vaihe 2. Pureudu pintaa syvemmälle

Edelleen riippuen organisaation tyypistä, tämä kategoria kuvastaa usein sitä, miten näihin Vaihe 1. tavoitteisiin päästään. Eli KPI-indikaattorit voivat johtaa pykälämäisesti aina seuraavaan. Eli kun vaiheen 2. mittarit kasvavat, sitä seuraa vaiheen 1 mittarin kasvu.

Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi myynnin tehostaminen. Pyritään kasvattamaan myynnin tehokkuutta kuukausi tai viikkotasolla.

Vaihe 3. Tarkastele alinta tasoa

Jotta näihin edellä mainittuihin arvoihin tai mittareihin päästään, on tehtävä jotain oikein kaikkein alimmalla tasolla. Tarkastelemalla näitä yksittäisiä elementtejä, voi saada organisaation voimavarat valjastettua moninkertaisesti.

Tämän indikaattorin voi sitoa esimerkiksi päiväkohtaiseen myynti, markkinoinnin tekemiseen tai yksittäisiin asiakaspalvelukohtaamisiin.

Vaihe 4. Poimi tärkeimmät mittarit

Nyt kun olet laatinut organisaatiollesi liudan erilaisia KPI-mittareita, on aika valita niistä kaikkein tärkeimmät organisaation suoriutumisen kannalta. Eli kokeile ottaa mukaan vain sellaisia mittareita, jotka kuvaavat mahdollisimman tehokkaasti yrityksen toimintaa ja ovat suoraan sidottuna tulokseen.

Voit aloittaa vain muutamalla mittarilla, mutta myöhemmin laajentaa useampaan, mikäli siltä tuntuu.

Vaihe 5. Seuraa ja optimoi mittareita

Tässä vaiheessa olet jo seurannut pidemmän aikaa mittareita ja organisaation suoriutumista asetetuista tavoitteista. Mittareiden tarkkuutta voi parantaa viemällä niitä aina syvemmälle tasolle eri organisaation toimielimiin.

Mutta, jotta KPI-mittareista saatava data on reaaliaikaista ja mahdollisimman tarkkaa, suosittelemme käyttämään CRM-järjestelmää. Esimerkiksi Pipedriven avulla voit asettaa organisaatiollesi omia KPI-mittareita, ilman ulkoista seurantaa, jolloin kaikki data mittaristoon kirjautuu reaaliajassa, kun esimerkiksi kauppoja tehdään. Näin KPI-mittarit päivittyvät automaattisesti.

Yhteenveto

KPI-mittareiden käyttö yrityksen johtamisen tukena on tänä päivänä välttämätöntä. Ilman tarkkaa mittaristoa ja selkeitä tavoitteita, joita mitataan näiden mittareiden avulla, ei yritys voi pärjätä modernissa kilpailuympäristössä, sillä kaikki muutkin yritykset käyttävät näitä.

Mittareiden kanssa työskenteleminen vaatii jatkuvaa kehitystä, mittareita voi joutua vaihtamaan, tarkentamaan tai parantamaan sitä mukaan, kun liiketoiminta kasvaa. Usein suuremmilla yrityksillä saattaa olla parhaimmillaan jopa yli 10 KPI:tä käytössä tai jokaisella osastolla on omansa.

Ei myöskään ole järkevää ajatella mittareita välttämättömänä pahana, nimittäin datajohdettu mitattavissa oleva liiketoiminta on paras mahdollisuus onnistumiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Pikaopas Pipedrive-järjestelmän Käyttämiseen

Vältä tekemästä samoja virheitä joita 99% pk-yrityksistä tekee ja ala parantamaan myyntiäsi heti tämän ilmaisen oppaan avulla.

Mitä lukijat ovat sanoneet tästä pikaoppaasta

Meillä oli pitkään 30% konversio kauppoihin kun soittelimme liideillemme, luulin että se oli kovaa tasoa. Nyt se on yli 50% ja koitamme laskea prospektien hankkimisen kustannuksia. Kiitos tästä oppaasta, se on ollut mittaamattoman arvokas.
Ville Kinnunen
Myyntipäällikkö
PK-yrityksemme suunta on muuttunut tämän oppaan myötä. En tiennyt tälläisten järjestelmien olevan olemassa ja näin mukautuvia.
Petri Männistö
Liiketoimintakonsultti

Lataa ILMAINEN Pikaopas Pipedriveen

Kerro vain mihin haluat, että lähetämme oppaan.


Kyllä kiitos, minulle saa lähettää sähköpostia. *


Markus Siltala
Markus Siltala

Markus Siltala on ehtinyt työskennellä lähes kymmenen vuotta crm-ohjelmistoja kehittävässä yhtiössä. Muutama vuosi sitten, hän ryhti konsultiksi, joka tarjoaa apua erilaisten crm-järjestelmien valitsemisessa ja integroinnissa. Markukselle kaikki crm-järjestelmiin liittyvät käsitteet ovat tuttuja, mutta hän kertoo, kuinka nopeasti myös ohjelmistot kehittyvät.

SaaS ohjelmistojen hyödyksi hän sanoo, joustavuuden, hinnan ja tehokkuuden.

Hän painottaa kuinka tärkeää oikean crm-järjestelmän valitseminen on. Crm on monelle yritykselle koko punainen lanka, jonka tarjoamaa dataa analysoidaan välillä liian kevyesti.