Mikä on CRM-järjestelmä?

Kaiken kattava opas CRM-järjestelmiin, joka selittää mikä on CRM ja mitä hyötyä sen käytöstä on.

Tässä oppaassa käymme läpi, mikä on CRM-järjestelmä ja miten se voi auttaa ketä tahansa kasvattamaan liiketoimintaa ja tehostamaan ajankäyttöä samalla, kun asiakaskokemus paranee. Pohdimme myös, miten on mahdollista löytää paras CRM järjestelmä yrityksellesi tarvittavien ominaisuuksien mukaan.

Siirrytään ilman pidempiä puheita suoraan asiaan.

Markus Siltala
Markus Siltala
Päivitetty: 10.3.2023
Tästä syystä voit luottaa meihin
Crmjärjestelmä.comissa teemme töitä sen eteen, jotta sinä saat aina ajankohtaista ja luotettavaa tietoa sivuiltamme. Tarkistamme jatkuvasti sivustojemme vanhaa sisältöä ja päivitämme niitä ajankohtaiseksi. Kirjoittajat ovat taustatarkistettuja asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet yritysten järjestelmien parissa pitkään.

Suosittelemamme CRM-järjestelmät yrityksellesi

Pipedrive

Arvio:
5/5

*Ilmainen 40-vrk kokeilujakso.

Pipedrive on myynnin CRM. Myyntityökalut, raportointi ja analytiikka nostavat myyntisi uusiin ennätyksiin.

Freshworks CRM

Arvio:
5/5

*Ilmainen 14-vrk kokeilujakso.

Kokonaisvaltainen ja fiksu ratkaisu liidien tehokkaampaan hallinointiin ja konvertointiin.

Keap

Arvio:
5/5

*Ilmainen 14-vrk kokeilujakso.

Ruohonjuuritason CRM, joka tarjoaa korkealaatuista teknologiaa ja työkaluja asiakashallintaan.

Monday.com

Arvio:
5/5

*Ilmainen  yksityishenkilöille.

Monday.com tarjoaa projektinhallintatyökalut ja CRM-järjestelmän samassa paketissa.

“Suositellut listaus” tarkoittaa, että siinä esiintyvät tahot saattavat tarjota palkkion crmjärjestelmä.com sivustolle sijoitusta vastaan.

Mikä on CRM-ohjelmisto?

CRM tulee englannin kielen sanoista Customer Relationship Management eli suomennettuna, asiakashallintajärjestelmä. CRM viittaa siis ohjelmistoon, joka on suunniteltu työkaluksi yrityksille tehostamaan asiakkaiden hankintaa ja hallinnointia.

Ylivoimaisesti eniten CRM:ää käyttävät myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset, sillä sen avulla on mahdollista rakentaa tehokas liidiputki, joka tehostaa sekä liidien hankintaa, että niiden jalostamista. Lisäksi, kun asiakashallinta on tehostettu, näyttäytyy koko prosessi asiakkaalle huomattavasti mielekkäämpänä ja useiden tutkimusten mukaan jopa parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Eli pääsääntöisesti CRM-järjestelmää käytetään yhteystietojen tehokkaampaan hallinointiin ja myynnin tehostamiseen. Se tarjoaa yhden alusta, jossa avainhenkilöiden on helppo tarkastella kaikkea dataa, joka näihin asiakaskohtaamisiin liittyy. Tämä data voi koostua esimerkiksi asiakkaista, prospekteista, yhteistyökumppaneista tai työkavereista.

Kun kaikkea yrityksen elintärkeisiin toimintoihin liittyvää dataa voidaan seurata pitkällä tähtäimellä, voidaan tehdä strategia muutoksia, jotka datan perusteella tehostavat yrityksen toimintaa entisestään. Näin yksittäisen asiakaskohtaamisen arvo saadaan maksimoitua ja todennäköisyyttä tehdä kauppaa kasvatettua.

Nykyajan CRM-järjestelmät integroituvat tehokkaasti

Monilla yrityksillä saattaa olla vanhanaikainen itse rakennettu CRM-järjestelmä tai Excel, josta kaikkea asiakkaisiin ja myyntiin liittyvää dataa on seurattu. Uudet modernit pilvipohjaiset CRM-järjestelmät vievät asiakashallinnan täysin uudelle tasolle.

Esimerkiksi Pipedrive on mahdollista räätälöidä niinkin yksityiskohtaisesti, että tuntuu, kuin ohjelma olisi tilattu rakennettavaksi juuri omalle yritykselle.

Pilvipohjaisten eli (SaaS) CRM-järjestelmien etuina on ketteryys, saatavuus ja hinta. Nimittäin CRM-järjestelmien käyttäminen ei koskaan ole ollut edullisempaa, kuin nyt. Nykyään jo pienemmät yritykset voivat käyttää samoja työkaluja, kuin isot yritykset aikanaan ja näin ollen he pystyvät jalostamaan myynti- ja markkinointiprosesseja tehokkaaksi jo alusta alkaen.

Lisäksi edellä mainitut pilvipohjaiset ohjelmistot on helppo integroida mihin tahansa organisaation elimeen. Esimerkiksi verkkosivustolle tai sähköpostiin voi heti asettaa liidi-magneetin, josta uudet potentiaaliset asiakkaat päätyvät suoraan tehokkaaksi räätälöityyn myyntiputkeen. Näin myynti- ja markkinointi tiimit pystyvät tekemään tehokasta yhteistyötä.

Mitä CRM-järjestelmä tekee?

Myyntipuheet sikseen. Ryhdytään tarkastelemaan CRM-järjestelmien toimintoja konkreettisemmin, jotta nähdään missä kaikessa sitä voidaan hyödyntää.

Asettaa asiakkaan etusijalle

 • Auttaa löytämään kaikki asiakkaat, yhteystiedot ja viestinnän heti
 • Parantaa myynninjälkeistä palvelua, joka parantaa asiakaskokemusta
 • Parantaa asiakkaan uskollisuutta ja halua tehdä uudestaan yhteistyötä

Kasvattaa myyntiä ja parantaa tuottavuutta

 • Luo omat ”myyntiputket” ja priorisoi liidejä
 • Seuraa asiakkaan matkaa prospektista loppukäyttäjäksi
 • Automatisoi kaikki myynnin tehtävät
 • Hallitse tehtäviä ja aseta muistutuksia

Kaikki data yhdessä paikassa

 • CRM:n käyttö lopettaa tuplamerkintöjen tapahtumisen
 • Parantaa organisaation sisäistä kommunikaatiota
 • Tehostaa kaikkia yrityksen elimiä
 • Yksinkertaistaa prosessit integroimalla ne yhdelle alustalle

Raportit, joiden perusteella voi tehdä ratkaisevia päätöksiä

 • Tarkat, yksityiskohtaiset raportit ja ennusteet
 • Asiakkaiden aktiivisuuden mittaaminen
 • Tehokas markkinointibudjetin hallinta

Koko organisaatio pysyy tehokkaasti ajan tasalla siitä mitä kunkin asiakkaan kanssa tapahtuu. Kaikki käyttäjät voivat nähdä mitä kyseisen asiakkaan kanssa on keskusteltu, koska he ovat ostaneet ja niin edelleen. Voit itse toki rajoittaa näitä oikeuksia, mutta suosittelemme pitämään rajapinnat mahdollisimman läpinäkyvinä, jota jokainen tietää missä mennään.

Näihin asioihin perustuen olemme kirjoittaneet CRM-järjestelmien hyödyt -artikkelin, joka kannattaa lukea.

Miksi CRM on tärkeä?

On hyvä muistaa, että monelle yritykselle CRM-järjestelmä ei ole pelkästään tärkeä vaan jopa välttämättömyys.

Maksimoidakseen yrityksen potentiaalin ja hyödyt asiakassuhteissa, jokaisen yrityksen tulee laatia oma CRM strategia. Strategian tarkoituksena on luoda rakenne tai suunnitelma jokaiselle yritykselle siitä, mitä asioita CRM-järjestelmän kanssa tulee hallita ja miten.

Vaikka alun perin CRM suunniteltiin lähinnä myynnin työkaluksi, sitä on hinnan laskettua otettu käyttöön myös muissa organisaation osastoissa. On huomattu, että asiakashallinnankannalta ensiarvoisen tärkeää on, että myynti- ja markkinointitiimit pystyvät tehokkaasti kommunikoimaan keskenään ja vielä oikea-aikaisesti.

CRM:n avulla kaikki yritykset voivat johtaa niin data orientoituneesti, että käyttämällä dataa hyödyksi he pystyvät suoraan vaikuttamaan yrityksen tuottavuuteen tehostamalla prosesseja ja karsimalla ylimääräisiä vaiheita pois. Asiakaslähtöisyys on tämän päivän termi ja se korostaakin kuinka tärkeää CRM-järjestelmien käyttäminen todellisuudessa on.

Kuka tarvitsee CRM-järjestelmää?

Asiakashallintajärjestelmät ovat laajalti käytössä ympäri maailman toimialasta riippumatta. Jopa voittoa tavoittelemattomat yritykset ja yhdistykset käyttävät CRM:ää parantaakseen kommunikointia asiakkaiden ja yrityksen välillä.

CRM-järjestelmää käyttävät ylivoimaisesti eniten myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu -osastot. Silti käyttö myös muiden tiimien ja osastojen välillä voi olla esimerkiksi projektinhallinnassa voi olla ensiarvoisen tärkeää.

Myynti osasto

Myynnin parissa työskentelevät henkilöt näkevät CRM-järjestelmästä heti, kun uusia liidejä saapuu. Näin he pystyvät heti hoitamaan omat toimenpiteensä ja nurturoimaan näitä liidejä. Kun dataa kerääntyy tarpeeksi, he pystyvät parantamaan omaa tekemistä merkittävästi.

Oikea-aikainen data auttaa tekemään kauppoja heti ja ennustamaan tulevia myyntejä.

Markkinointi osasto

Markkinoijat pystyvät integroimaan erilaisia ohjelmia sivustolle tai sähköpostiin tehostaakseen liidien hankintaa. Esimerkiksi verkkolomakkeen kautta uudet asiakkaat voidaan suoraan syöttää myyntiputkeen, myyntiosaston jalostettavaksi.

Myös budjetin näkökulmasta markkinointiin liittyvää dataa ja ROI-lukuja voidaan laskea huomattavasti tehokkaammin.

Asiakaspalvelu osasto

Kun CRM-järjestelmään integroidaan ”help desk”, saadaan parannettua asiakastyytyväisyyttä huomattavasti. Asiakkaat voivat esittää kysymyksiä tai ilmoittaa ongelmista, jolloin asiakaspalvelu pystyy vastaamaan nopeasti ja tarkasti.

Ja koska dataa voidaan valvoa, pystytään parantamaan käyttökokemusta löytämällä ratkaisuja näihin esiin nostettuihin ongelmiin.

Miten valitsen sopivan CRM:n?

CRM valitsemisen suhteen kannattaa miettiä omaa tietoteknistä osaamista ja hieman pohtia, kuinka paljon on valmis maksamaan. Helppokäyttöisyyden ja ominaisuuksien välillä voi olla huomattavia eroja, jonka takia olemme koonneet CRM-vertailun, jossa voi helposti katsoa minkälainen CRM sopii parhaiten omiin tarpeisiin.

Esittelemme vain luotettavia ja toimiviksi todettuja asiakashallintajärjestelmiä, joiden hinta on huomattavasti edullisempi, kuin silloin jos tilaisi oman CRM-järjestelmän rakennettavaksi.

Suurin osa palveluista tarjoaa myös ilmaisen kokeilujakson, jotta näet etukäteen, miten palvelu toimii ja pystyt testaamaan, sopisiko se yrityksesi tarpeisiin.

Ymmärrä tavoitteet ja strategia

 • CRM valintasi pitäisi heijastaa omaa näkemystä, tavoitteita ja strategiaa, jota haluat yrityksesi edustavan:
 • Auttaa myyntiosastoa tehostamaan ”klousaus” mahdollisuuksia
 • Antaa myyntitiimille selkeä kuva suppilosta ja automatisoida tehtäviä
 • Pitää huoli siitä, että kaikilla organisaatiossa on selvä kuva jokaisesta asiakkaasta
 • Seurata kaikkea organisaation avain dataa yhdessä paikassa
 • Tarjota parempaa palvelua asiakkaille

Tässä oli vain muutamia mahdollisia näkökulmia siitä, mihin CRM-järjestelmää voi käyttää. Olemme sivuillamme hieman segmentoineet eri CRM-järjestelmiä siten, että tiedät mitä kannattaa tutkia tarkemmin.

Miksi kannattaa valita pilvipohjainen CRM?

Pilvipohjainen CRM-järjestelmä ylläpidetään, huolletaan ja kehitetään suoraan palveluntarjoajan toimesta. Tästä syystä loppukäyttäjälle ei koidu lainkaan ylläpitoon tai kehittämiseen liittyviä kuluja, kuten tavallisissa CRM-järjestelmissä.

Lisäksi näiden SaaS tyylisten ohjelmistojen etuina on skaalattavuus. Pystyt nopeasti kasvattamaan resursseja aina tarpeesi mukaan, kasvoipa sitten yrityksesi tuottavuudeltaan tai työtekijöiltään.

Kaikkein merkittävin etu kuitenkin on alhaiset kustannukset ja käytettävyys. Voit helposti kirjautua palveluun missä tahansa, millä tahansa laitteella – kotoa, toimistolta, autosta tai asiakkaalta.

Pikaopas Pipedrive-järjestelmän Käyttämiseen

Vältä tekemästä samoja virheitä joita 99% pk-yrityksistä tekee ja ala parantamaan myyntiäsi heti tämän ilmaisen oppaan avulla.

Mitä lukijat ovat sanoneet tästä pikaoppaasta

Meillä oli pitkään 30% konversio kauppoihin kun soittelimme liideillemme, luulin että se oli kovaa tasoa. Nyt se on yli 50% ja koitamme laskea prospektien hankkimisen kustannuksia. Kiitos tästä oppaasta, se on ollut mittaamattoman arvokas.
Ville Kinnunen
Myyntipäällikkö
PK-yrityksemme suunta on muuttunut tämän oppaan myötä. En tiennyt tälläisten järjestelmien olevan olemassa ja näin mukautuvia.
Petri Männistö
Liiketoimintakonsultti

Lataa ILMAINEN Pikaopas Pipedriveen

Kerro vain mihin haluat, että lähetämme oppaan.


Kyllä kiitos, minulle saa lähettää sähköpostia. *


Markus Siltala
Markus Siltala

Markus Siltala on ehtinyt työskennellä lähes kymmenen vuotta crm-ohjelmistoja kehittävässä yhtiössä. Muutama vuosi sitten, hän ryhtyi konsultiksi, joka tarjoaa apua erilaisten crm-järjestelmien valitsemisessa ja integroinnissa. Markukselle kaikki crm-järjestelmiin liittyvät käsitteet ovat tuttuja, mutta hän kertoo, kuinka nopeasti myös ohjelmistot kehittyvät.

SaaS ohjelmistojen hyödyksi hän sanoo, joustavuuden, hinnan ja tehokkuuden.

Hän painottaa kuinka tärkeää oikean crm-järjestelmän valitseminen on. Crm on monelle yritykselle koko punainen lanka, jonka tarjoamaa dataa analysoidaan välillä liian kevyesti.